• برنامه ریزی اجرای فعالیت های جهادی در مدرسه شهدا و خدیجه کبری شهر ارسک

    برنامه ریزی اجرای فعالیت های جهادی در مدرسه شهدا و خدیجه کبری شهر ارسک

    در این جلسه که با حضور حجت الاسلام شهریاری امام جمعه شهر ارسک، رجبی مسئول بسیج سازندگی سپاه شهرستان بشرویه، سرگرد حامدی فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام جعفر صادق(ع) و محمدابراهیم یزدان پناه به منظور برنامه ریزی اجرای فعالیت‌های جهادی در دو مدرسه شهدا و خدیجه کبری شهر ارسک برگزار گردید مصوب شد که باهمکاری

  • بسیج سازندگی بشرویه در همه حوزه ها خوب و موثر عمل کرده است

    بسیج سازندگی بشرویه در همه حوزه ها خوب و موثر عمل کرده است

      وی با تاکید بر اینکه بسیج سازندگی یکی از این نهادهایی است که جوشش و حرکت جهادی سریع و با هدف رفع محرومیت زدایی و تسهیل امور و نیز خنثی نمودن توطئه های دشمنان در ذات آن وجود دارد و توانسته است در زمینه اشاعه فرهنگ بسیج در جامعه به خوبی کار کند، افزود: