• بناهایی به قدمت دوره قاجار و صفویه در بشرویه در حال احیا، مرمت و بازسازی

    بناهایی به قدمت دوره قاجار و صفویه در بشرویه در حال احیا، مرمت و بازسازی

     وی اظهارکرد: آماده‌سازی و بهسازی این بناهای قدیمی از جمله پروژه‌های مشارکتی است که اعتبار آن از محل صندوق حمایت مالکان و مشارکت آنان بوده و تاکنون ۲۴۰ میلیون تومان اعتبار به آن اختصاص یافته است. وی تصریح کرد: این ۸ پروژه شامل مرمت خانه‌های سلطانی، خاوری، خزائی، امیراحمدی، ملاعبدالله بشروی، فانی و جعفری است