• بستری بودن ۵۸ بیمار کرونا در بیمارستان‌های استان

    . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، دکتر دهقانی در گفتگوی اختصاص با خبرگزاری صدا و سیما گفت: از این تعداد ۱۴ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه هستند که البته تعداد افرادی که نیاز به این بخش دارند بیشتراند، ولی به دلیل نبود تخت خالی در انتظارند. وی افزود: هم اکنون ۲۰۰ نفر