• جای کار‌های هنری در انتقال فرهنگ دفاع مقدس خالی است

    جای کار‌های هنری در انتقال فرهنگ دفاع مقدس خالی است

    وی با بیان اینکه هرچند کار‌های بسیار خوبی انجام شده است، ولی کافی نیست و باید بیشتر از این گنجینه ارزشمند استفاده کنیم، افزود: در دوران دفاع مقدس اقشار مختلف با سنین متفاوت بدون هیچ چشم‌داشتی مردانه دشمن را شکست دادند که جاودانه ماند و انعکاس این ارزش‌ها به تک تک ما سپرده شده است.