• تفکر، اندیشه و منش شهدا را سرلوحه کار و زندگی خود قرار دهیم 

    تفکر، اندیشه و منش شهدا را سرلوحه کار و زندگی خود قرار دهیم 

    وی با تأکید بر اینکه زنده نگداشتن یاد و نام شهدا فقط در گرو برگزاری یادواره ها و… نیست، متذکر شد: مهمتر این است که مردم بتوانند از دلاورمردی ها و اتفاقات مهم و بزرگی که این غیورمردان رقم زده اند، بهره برداری کنند و تفکر، اندیشه و منش شهدا را سرلوحه کار و زندگی