• بشرویه با تاریخی به قدمت بیش از ۲۰۰۰ سال

    بشرویه با تاریخی به قدمت بیش از ۲۰۰۰ سال

    بشرويه در ارتفاع ۸۸۰ متري از سطح دريا قرار گرفته و با توجه به مجاورت با كوير آب و هواي آن گرم و خشك است كه بافت تاريخي، ساختمان‌ها و منازل بشرويه نيز متأثر از شرايط اقليمي كويري شكل گرفته است. وجه تسميه بشرويه در ارتباط با وجه تسميه و علت نامگذاري شهرستان بشرويه روايات