• گزارش سفر معاون راهبری حوزه هنری انقلاب اسلامی کشور به شهرستان بشرویه

    گزارش سفر معاون راهبری حوزه هنری انقلاب اسلامی کشور به شهرستان بشرویه

    به گزارش دفتر هنر مردمی حوزه هنری شهرستان بشرویه؛ بازدید از دفتر هنر مردمی شهرستان ، دیدار با گروه کوثر ولایت و بازدید از محل برگزاری سوگواره های نمایشی، بازدید از قرارگاه گروه نصر، بازدید از قرارگاه گروه رهپویان احلی من العسل، جلسه با گروه فرهنگی دختران بنات المهدی و گروه جهادی دختران حاج قاسم ،