• قدمت هزار ساله قلعه دختر شهرستان بشرویه

    قدمت هزار ساله قلعه دختر شهرستان بشرویه

     از جمله قدیمی ترین آثار بشرویه قلعه ایست که در دوازده کیلومتری غرب بشرویه در مجاورت آسیاب آبی معروف به آسیاب دهنه بر بالای کوهی به ارتفاع ۴۰۰ متر از سطح زمین واقع شده و بنام قلعه دختر معروف می باشد . این قلعه بر بالای قله ای مخروطی شکل قرار گرفته و از سه