• گلایه دامداران و کشاورزان از نحوه پرداخت مطالباتشان

    گلایه دامداران و کشاورزان از نحوه پرداخت مطالباتشان

      نماینده مردم فردوس و سرایان و طبس و بشرویه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:  در یک هفته اخیر، دامداران و کشاورزان از قیمت کود شیمیایی و از نحوه خرید دام و نحوه خرید مطالباتشان به شدت گلایه داشتند، لذا از وزیر محترم جهاد کشاورزی انتظار داریم رسیدگی عاجل به این معضل داشته باشد