• سه هزار میلیارد تومان برای خروج بشرویه از محرومیت لازم است

    سه هزار میلیارد تومان برای خروج بشرویه از محرومیت لازم است

      فرماندار بشرویه تسریع در بررسی صدور مجوز ماده ۲۳ جاده بشرویه – سه راهی بشرویه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور را از دیگر مصوبه این سفر برشمرد و هاطرنشان کرد که هم اکنون از کمیسیون ماده ۲۳ استانی مجوز صادر شده و از محل اعتبارات استانی لازم است تامین اعتبار شود و امیدواریم