• حسن محمدی نیکپور بخشدار ارسک شد

    حسن محمدی نیکپور بخشدار ارسک شد

    وی پیش از این کارشناس استانداری خراسان رضوی و فرزند بشرویه است. پیش از این علی اشرفیان به مدت دو سال عهده دار این مسئولیت بود که اخیرا بعنوان معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بشرویه منصوب شده است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مراسم تودیع و معارفه بخشدار ارسک در محل بخشداری با حضور مهندس شفیعی