• حضور مسئولین در صحن شورای اسلامی شهر بشرویه

    حضور مسئولین در صحن شورای اسلامی شهر بشرویه

    در این دیدارها که در روز یکشنبه مورخ دهم اردیبهشت ماه انجام شد؛ فرماندار شهرستان ضمن تبریک هفته شوراها؛ تعامل، همراهی و همفکری مجموعه شوراهای اسلامی با مجموعه اجرایی را نقطه عطفی برای ارائه خدمات بهتر و موثرتر به مردم اعلام کرد و افزود: دشمن در تلاش است مردم را نا امیدی کند و سرمایه