• تجلیل از برگزیدگان پنجمین جشنواره سراسری مالک اشتر در بشرویه

    تجلیل از برگزیدگان پنجمین جشنواره سراسری مالک اشتر در بشرویه

    جناب آقای دکتر سلطانی مسئول تحلیل و بررسی سازمان بسیج دانشجویی خراسان رضوی نیز سخنران ویژه این مراسم بود.   اسامی و رده برگزیدگان جشنواره به شرح ذیل اعلام گردید: ابوالفضل حمامی زاده / عملیات حوزه مالک اشتر محمد عبدالله زاده مقدم / فرمانده پایگاه موسی بن جعفر(ع) حسین سرچاهی / فرمانده پایگاه قشری شهید