• ۲۴ هزار و پانصدمین قطعه زمین در استان خراسان جنوبی واگذار شد

    ۲۴ هزار و پانصدمین قطعه زمین در استان خراسان جنوبی واگذار شد

    مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی گفت: آیین واگذاری ۲۴ هزار و پانصدمین قطعه زمین در استان به نمایندگی در روستای حاجی آباد بشرویه برگزارشد. به گزارش بشرویه نیوز به نقل از پیام خاوران علی اصغر آسمانی مقدم  گفت: در راستای رفع نیاز مسکن اقشار کم درآمد و با هدف بهبود و افزایش مسکن مقاوم، ۲۴