• بخش‌ها و روستاها؛ مقصد دور دوم سفرهای شهرستانی

    بخش‌ها و روستاها؛ مقصد دور دوم سفرهای شهرستانی

    وی تصریح کرد: در این دور از سفرها اولویت با بازدید از پروژه‌های نیمه تمامی است که در اولویت مطالبات و درخواست‌های مردم قرار دارد. استاندار با اشاره به اینکه دور دوم سفرها با حضور در مناطق عشایری و روستاهای مرزی شهرستان نهبندان آغاز شده، گفت: برای سفر امروز هم حضور در روستاهای تیغدر، آفریز،