• ۲۶ آذرماه؛ خراسان جنوبی میزبان ۶ شهید گمنام می شود

    ۲۶ آذرماه؛ خراسان جنوبی میزبان ۶ شهید گمنام می شود

    به گفته معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی، شهدا بهترین سرمایه خود را در طبق اخلاص گذاشته اند که یکی از نتایج آن بیمه شدن نظام است و همه مسئولیت هایی را که ما امروز داریم، مدیون خون شهدا است. وی با بیان اینکه دشمن با بهره گیری از امپراطوری رسانه ای خود در