• بازدید دکتر نوبخت از پروژه بیمارستان در حال احداث بشرویه

    معاون رئیس جمهور از بیمارستان ۳۲ تختخوابی در حال احداث شهرستان بشرویه در استان خراسان جنوبی بازدید کرد. نوبخت در این بازدید، بعد از ارزیابی شرایط موجود برای تکمیل بیمارستان قول همکاری داد. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: حمایت مالی پروژه منوط به اتمام کار عملیات اجرایی آن تا دهه فجر سال جاری