• در جلسه برنامه ریزی هفته دفاع مقدس تاکید شد

      در این جلسه که به ریاست مهندس شفیعی فرماندار شهرستان و دیگر اعضا برگزار گردید به یکی از مهمترین هدف از برنامه ها که ایجاد پیوند بین کودکان، نوجوانان و جوانان با ایثارگران دفاع مقدس اشاره گردید که باید در برنامه های هفته دفاع مقدس مدنظر قرار گیرد.   منبع : سایت فرمانداری بشرویه

  • جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان بشرویه برگزار گردید

      در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان بشرویه که با حضور مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری و مهندس شفیعی فرماندار شهرستان برگزار شد مشکلات واحدهای تولیدی شهرستان و همچنین اصناف آسیب دیده از کرونا بررسی گردید.