• برداشت بیش از ۲ هزار تن پسته در بشرویه

    برداشت بیش از ۲ هزار تن پسته در بشرویه

      وی افزود: بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی بشرویه بارور و بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ تن میزان پسته قابل برداشت است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: عملیات فرآوری محصول پسته در داخل خود شهرستان در ۱۱ ترمینال ضبط پسته انجام می‌شود و برای صادرات به سایر استان‌های

  • بازدید از ترمینال های ضبط پسته شهرستان بشرویه

    بازدید از ترمینال های ضبط پسته شهرستان بشرویه

    گفتنی است محصول برداشت شده در ۱۱ واحد ترمینال ضبط پسته بشرویه فراوری می شود. [html5_video id=6773]