• شباهت فرزند شهید مصطفی صدرزاده به بازیگر نماهنگ “برای مصطفی”

    شباهت فرزند شهید مصطفی صدرزاده به بازیگر نماهنگ “برای مصطفی”

    شخصیت های داستان در این نماهنگ با مراجعه به منابع مختلف من جمله کتاب های چاپ شده با موضوع شهید صدرزاده، نشست های بصیرتی معرفی شهید در مسجد، تماشای کلیپ، جست و جو در اینترنت و حضور در یادواره شهید، تلاش می کنند اطلاعات خود را برای ساخت روزنامه دیواری برتر کامل کنند. در این