• قدردانی نماینده مجلس از گزارشهای تحقیقی تولیدشده در خراسان جنوبی

    قدردانی نماینده مجلس از گزارشهای تحقیقی تولیدشده در خراسان جنوبی

    به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه از واحد خبر مرکز صدا و سیمای خراسان جنوبی بازدید کرد‌. آقای نخعی در این دیدار از تمامی عوامل خبر، خبرنگاران و بویژه از خبرنگارانی که اقدام به تهیه گزارشات با عنوان معرفی ظرفیت‌های استان و بویژه گزارش‌های مستند تحقیقی