• صنعتی که به محیط زیست حیات می‌بخشد / خراسان‌جنوبی موفق در صنعت سبز

    بیرجند- بی شک توسعه صنعتی و اقتصادی نباید به قیمت از دست رفتن سرمایه‌های ارزشمندتر چون هوای پاکیزه و آب سالم باشد و در این راستا باید رونق صنایع سبز بیش از گذشته جدی گرفته شود. خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: هر چند که صنعتی شدن و اقتصاد یکی از نیازهای اساسی زندگی مردم است و