• جمع آوری بیش از ۲ میلیارد ریال زکات در شهرستان بشرویه

    جمع آوری بیش از ۲ میلیارد ریال زکات در شهرستان بشرویه

    برمک افزود : از مجموع زکات جمع آوری شده ۲۲ میلیون و ۵۷۵ هزار ریال مربوط به زکات طرح شجره طیبه است که به نسبت سال ۹۳، ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. وی با اشاره به این که بخشی از اعتبارات زکات در اجرای پروژه های ویژه در مناطق محروم هزینه می شود، گفت: در سال گذشته از محل اعتبارات زکات ۱۰ پروژه در