• مدیران دستگاه های اجرایی به تعهد خود در اجرای مصوبات سفر استاندار عمل کنند

    مدیران دستگاه های اجرایی به تعهد خود در اجرای مصوبات سفر استاندار عمل کنند

    وی با اشاره به اینکه قبل از زمان اعلام مصوبات سفر استاندار، از مدیران دستگاه های اجرایی در این زمینه نظر خواهی می شود، افزود: زمانی که مدیری پذیرفت که امکان اجرای مصوبه مورد نظر وجود دارد باید به تعهد خود نیز در این خصوص عمل کند. به گفته وی؛ بعد از اینکه همه مصوبات

  • سهمیه قیر شهرداری های استان ۱۰ درصد افزایش می یابد

    سهمیه قیر شهرداری های استان ۱۰ درصد افزایش می یابد

    وی تصریح کرد: در حال حاضر سهمیه قیر استان برای سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۷۵۰ تن در قالب ۲۵۰ تانکر است که با این نظر مساعد سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، حدود ۶۰۰ تن به این ظرفیت اضافه می شود. به گفته استاندار خراسان جنوبی؛ تخصیص این سهمیه در رونق پروژه های عمرانی