• سرگرد بهمدی رئیس پلیس راهور بشرویه شد

    سرگرد بهمدی رئیس پلیس راهور بشرویه شد

    وی افزود: اگر انسان ها به عزت حقیقی دست یابند و از ذلت آزاد گردند به تربیت الهی خواهند رسید. فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بشرویه گفت: از خصوصیات و مدیریت تحول گرایی است، تحول واجب است چون یک مجموعه نو به نو تحول پیدا نکند می‌میرد ، تحول سنت الهی است. فرمانده نیروی انتظامی شهرستان