• جشنواره شهاب باران برساوشی خاطره‌ای ماندگار در سکوت شبانگاهی کویر بشرویه

    جشنواره شهاب باران برساوشی خاطره‌ای ماندگار در سکوت شبانگاهی کویر بشرویه

    به‌گزارش روابط عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، سیدامیر سلیمانی بیان کرد: بارش شهابی برساووشی یکی از مهمترین بارش‌های شهابی سالانه محسوب می‌شود که معمولاً از بیست و هفتم تیرماه تا سوم شهریورماه هرسال به مدت یک ماه فعال است اما اوج این پدیده جذاب در بیست و یکم مردادماه به وقوع