• درخواست همکاری شهروندان در شناسایی موتورسواران هنجارشکن با دادستانی

    درخواست همکاری شهروندان در شناسایی موتورسواران هنجارشکن با دادستانی

      در این اطلاعیه آمده است: با توجه به اینکه اخیرا موتورسوارانی در سطح معابر ، خیابان‌ها ، پارک‌ها ، بدون داشتن گواهینامه رانندگی و با انجام حرکات نمایشی و آلودگی صوتی و سرعت های بحرانی موجب سلب آسایش و امنیت شهروندان شده‌اند ، دادستانی برخورد جدی (توقیف وسایل نقلیه و تشکیل پرونده‌ قضایی) با