• مسئولان استانی اراده ای بر حل مشکل زمین و مسکن در بشرویه ندارند

    مسئولان استانی اراده ای بر حل مشکل زمین و مسکن در بشرویه ندارند

    در این دیدار معاون وزیر خطاب به رئیس شورای شهر بشرویه که خود را برای دیدار و پیگیری معضل عدم واگذاری زمین های دولتی به حدود یکهزار نفر از جوانان و متقاضیان ثبت نام کننده در طرح ملی جهش مسکن به فرودگاه طبس رسانده بود گفت:  از این بابت بسیار متاسفیم و باید اذعان کنیم