• خسارت حدود ۱۴ میلیارد ریالی به باغات انار بشرویه

    خسارت حدود ۱۴ میلیارد ریالی به باغات انار بشرویه

      سرچاهی با بیان اینکه باغداران با رعايت اصول سم پاشی  و مبارزه صحيح می توانند خسارت وارد شده را كاهش دهند افزود: از ابتدای مرداد تاکنون سم پاشی علیه کرم گلوگاه در ۱۰ هكتار از باغات انار شهرستان بشرویه انجام شده است. وی خاطر نشان کرد: آفت کرم گلوگاه پارسال هم ۳۰ درصد باغ