• اهمیت پیوست فرهنگی در اجرای برنامه های کمیته امداد

    اهمیت پیوست فرهنگی در اجرای برنامه های کمیته امداد

    مدیر حوزه علمیه ملاعبداله بشرویه با اشاره به شرایط سخت زندگی و معیشت مردم و نیازمندان و خطاب به رئیس کمیته امداد حضرت امام خميني (ره) بیان کرد: اگر شما در بازکردن گره از مشکلات نیازمندان توفیقاتی دارید، مرهون نیت خالص و روحیه انقلابی شما بوده و این یک توفیق بسیار بزرگی است که نصیب