• درخشش دختران بشرویه در مسابقات انتخابی اسکیت سرعت

    درخشش دختران بشرویه در مسابقات انتخابی اسکیت سرعت

    دختران ورزشکار اسکیت سوار بشرویه ای در مسابقات انتخابی اسکیت سرعت استان خراسان جنوبی درخشیدند…   لیست اسامی دختران بشرویه که در این مسابقات افتخارآفرینی کردند به شرح زیر می باشد :  یاسمن غنچه انفرادی و گروهی اول نازنین غنچه انفرادی و گروهی دوم نسترن غنچه انفرادی و گروهی اول درسا اسدی انفرادی سوم گروهی