• بخشی از وصیتنامه روحانی شهید غلامرضا علی نژاد

    بخشی از وصیتنامه روحانی شهید غلامرضا علی نژاد

      اسلام نماز و روزه و گريه و تهجد و نماز شب و دعاها و ساير عبادات دارد، صحنه نبرد و جهاد و جنگ و كشته شدن و كشتن دارد. من چگونه خودم را مسلمان بدانم حال آنكه پيشواي بزرگ مسلمانان فرمودند: « من اصبح و لم يهتم به امور المسلمين فليس به مسلم» یعنی