• ضرورت هوشیاری و آگاهی در زمان تحول جهانی

    ضرورت هوشیاری و آگاهی در زمان تحول جهانی

      حجت الاسلام نوفرستی در برنامه پرسمان شبکه خاوران افزود: دیدار مردم خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان با رهبری نعمت بزرگی برای مردم هر ۲ استان بود که می‌توان از بیانات رهبری بهترین استفاده را برد. وی با اشاره به اینکه با توجه به فرمایش رهبری، اولین مبارزه آشکار ایشان در برابر طاغوت در