• ۶ مرکز نوآوری محصولات کشاورزی در کشور راه‌اندازی می‌شود

    مجری کسب و کارهای نوپا در وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال ۶ مرکز نوآوری کشاورزی در کشور راه‌اندازی می‌شود که یکی از آنها شبکه استارتاپی است. حمیدرضا مختاری روز چهارشنبه در نشست خبری افزود: ۲ سال از فعالیت حوزه استارتاپ‌های بخش کشاورزی در سطح کشور می‌گذرد که در این مدت ۲۰۰ استارتاپ شناسایی و پایش