• اختلاس و دزدی از بیت المال نتیجه ضعف دستگاه های نظارتی است

    اختلاس و دزدی از بیت المال نتیجه ضعف دستگاه های نظارتی است

    وی با اشاره به این که سه عامل مسایل ژنتیک، مسایل محیطی و روزی حلال از جمله عواملی هستند که تاثیرگذاری ویژه ای در شخصیت انسان دارد، ابراز داشت: اگر انسان ها در پی کسب روزی حلال بکوشند، قطعا جامعه ای موفق و پیروز خواهیم داشت. امام جمعه بشرویه، مشکل اشتغال را به عنوان یکی