• مردم خراسان جنوبی پیشگام در مشارکت انتخاباتی

    مردم خراسان جنوبی پیشگام در مشارکت انتخاباتی

      او افزود: مطالبات از جریان انقلاب در حد ایده‌آل است، اما معتقدیم که هدف‌گذاری باید در سطح ایده‌آل باشد و شرایط موجود با شرایط قبلی مقایسه شود. استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: با توجه به تعاملات بسیار خوب در زمینه اجرا و نظارت بر انتخابات جای هیچ گونه نگرانی در استان وجود ندارد و