• اجرای طرح تولید قراردادی گوشت شتر در شهرستان بشرویه

    اجرای طرح تولید قراردادی گوشت شتر در شهرستان بشرویه

      به گفته وی چهار شهرستان طبس، نهبندان، بشرویه و خوسف برای اجرای این طرح مهم انتخاب شدند. جعفری افزود: در این رابطه نهاده و ارز مورد نیاز را تامین خواهیم کرد که سودآوری خوبی برای کشاورزان خواهد داشت. وی همچنین با اشاره به تولید طیور در استان گفت: پیگیری‌های مناسب در خصوص ارسال و

  • گامی مثبت برای کاهش تصادف با شتر در بشرویه

    گامی مثبت برای کاهش تصادف با شتر در بشرویه

    احسان خسروی دادستان بشرویه در این زمینه اظهار کرد: در این مدت تعداد ۷۰ نفر شتر نیز در سایت زنده گیری با دستور قضائی جمع آوری و پس از شناسایی مالک وفق مقررات قانونی اقدام شد. وی ادامه داد: همچنین در مرحله دوم ساماندهی شترهای سرگردان مقرر شد راهداری بشرویه پس از اتمام عملیات کانال کشی محور