• برگزاری اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بشرویه در سال ۱۴۰۲

    برگزاری اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بشرویه در سال ۱۴۰۲

    حجت الاسلام و المسلمین علیرضا زارعی، امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان، در ابتدای جلسه ضمن تبریک هفته بزرگداشت مقام معلم، بزرگداشت مقام کار و کارگر و هفته شوراهای اسلامی و آرزوی توفیق و بهروزی برای کلیه بزرگواران، موضوعات فرهنگی بویژه حوزه عفاف و حجاب را از جمله مطالبات و دغدغه های فرهنگی

  • تشریح اولویت های شورای فرهنگ عمومی استان خراسان جنوبی در شهرستان بشرویه

    تشریح اولویت های شورای فرهنگ عمومی استان خراسان جنوبی در شهرستان بشرویه

    دبیر شورای فرهنگ عمومی خراسان جنوبی در طی سفر های شهرستانی با محوریت شورای فرهنگ عمومی استان در خصوص دستورالعمل های این شورا برای شهرستان بشرویه، گفت: مطابق سیاست های جدید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به سند تحول اداره کل یکی از محورهای اصلی ما توجه به شهرستان ها و مقوله