• یکشنبه های فاطمی

    یکشنبه های فاطمی

    ساعت و روز مخصوص حضرت زهرا عليها السلام در روايت، روزهاى هفته و ساعات شبانه روز، هر يك به نام مبارك يكى از معصومين نامگذارى شده است و براى هر روز و هر هفته با توجه به همين نام گذارى ادعيه و اعمالى در مفاتيح الجناح آمده است. از جمله از بين روزها روز يكشنبه

  • تشریح اولویت های شورای فرهنگ عمومی استان خراسان جنوبی در شهرستان بشرویه

    تشریح اولویت های شورای فرهنگ عمومی استان خراسان جنوبی در شهرستان بشرویه

    دبیر شورای فرهنگ عمومی خراسان جنوبی در طی سفر های شهرستانی با محوریت شورای فرهنگ عمومی استان در خصوص دستورالعمل های این شورا برای شهرستان بشرویه، گفت: مطابق سیاست های جدید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به سند تحول اداره کل یکی از محورهای اصلی ما توجه به شهرستان ها و مقوله