• ضبط و معدوم سازی ۱۴ کیلوگرم فراورده خام دامی در بشرویه

    ضبط و معدوم سازی ۱۴ کیلوگرم فراورده خام دامی در بشرویه

    سید حمید عبدی افزود: شهرستان بشرویه دارای ۵۰ مرکز عرضه فرآورده خام دامی و ۱۰ رستوران است که به طور مرتب مورد بازدید کارشناسان شبکه قرار می گیرد. عبدی با ذکر این نکته که علاوه بر مراکز فوق، سردخانه های نگهداری فراورده های خام دامی نیز به صورت مستمر تحت کنترل و نظارت ویژه قرار