• تقدیر از نمونه‌های ملی بخش تعاون در سازمان تعاون روستایی کشور

    تقدیر از نمونه‌های ملی بخش تعاون در سازمان تعاون روستایی کشور

      وی افزود: زیرا بنا به آیات قرآن انسان فطرت مدنی دارد و جامعه زمانی به سعادت خواهد رسید که تعاونی‌ها در آن فعال باشند که این امر موجب پیشرفت امور جامعه خواهد شد. کلانتری ادامه داد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، تعاونی‌ها چشمه جوشان اشتغال هستند و جامعه را تنظیم می‌کنند. کلانتری اضافه کرد: