• میزبانی بشرویه در مسابقات لیگ والیبال استان خراسان جنوبی

    میزبانی بشرویه در مسابقات لیگ والیبال استان خراسان جنوبی

    مسابقات لیگ والیبال استان خراسان جنوبی به میزبانی شهرستان بشرویه آغاز شد .در این مسابقات ده تیم در دو گروه الف و ب در سطح استان خراسان جنوبی با یکدیگر دیدار خواهند کرد. در افتتاحیه این مسابقات امام جمعه ، فرماندار شهرستان بشرویه بهمراه معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ،رئیس شورای اسلامی شهرستان یشرویه و  ریاست