• ۱۶ آذر بعنوان روز دانشجو که نماد آزادی خواهی و حق طلبی

    ۱۶ آذر بعنوان روز دانشجو که نماد آزادی خواهی و حق طلبی

      در متن این پیام آمده است:  بسمه تعالی دانشجویان این مرز و بوم در نهضت اصیل دانشجویی و طلایه داری این قشر فهیم جامعه در مبارزه با جهل و نادانی و حراست از عدالت خواهی ، آزادی و آزادگی هستند. بی شک، حماسه ضد استبدادی و استکبار ستیزی ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ ، یکی