• بهره برداری از بیمارستان جدید شهرستان بشرویه تا ۲ ماه دیگر

    بهره برداری از بیمارستان جدید شهرستان بشرویه تا ۲ ماه دیگر

    وی ادامه داد: در این دیدار مقررشد دو عدد تخت آی. سی .یو و دو عدد دستگاه دیالیز برای شهرستان بشرویه تخصیص یابد و دستگاه سی. تی. اسکن هر چه زودتر به شبکه بهداشت و درمان تحویل شود. نماینده مردم شهرستان‌های بشرویه، طبس، سرایان و فردوی در مجلس شورای اسلامی گفت: جان بابایی نیز در