• اجرای طرح نظارتی ویژه آغاز سال تحصیلی در خراسان جنوبی

    اجرای طرح نظارتی ویژه آغاز سال تحصیلی در خراسان جنوبی

    احمد آریافر به برگزاری گشت های مشترک اشاره کرد و افزود: در طول اجرای طرح از ظرفیت سایر دستگاه های نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و … نیز به منظور بازرسی و رصد دقیق کالا‌ها و خدمات هدف استفاده خواهد شد که هم افزایی و همراهی این دستگاه ها در اجرای هر چه