• مانور خروج ایمن در حوادث آتش سوزی توسط هلال احمر شهرستان بشرویه

    مانور خروج ایمن در حوادث آتش سوزی توسط هلال احمر شهرستان بشرویه

    رئیس جمعیت هلال احمر بشرویه افزود این مانور با شرکت پرسنل محترم ادارات کمیته امداد امام خمینی (ره) ، آبفا ، گاز و منابع طبیعی و با نظارت بر نحوه اجرای مانور توسط کارشناسان جمعیت هلال‌احمر و آتشنشانی شهرستان برگزار شد.   وی هدف از برگزاری این مانور را آشنایی بیشتر جوامع محلی با حوادث