• فروش سهام عدالت در بانک ها موقت است/ ورود۱۳میلیون سهامدار به بورس

    سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت گفت: روش سهام عدالت در بانک ها یک امر غیرعادی برای یک زمان خاص و ویژه کسانی است که به شبکه کارگزاری بازار سرمایه دسترسی ندارند؛ این کار برای یک دوره مشخص است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فهیمی، در برنامه پایش که با موضوع «مدیریت دولت بر سهام عدالت»