• برای توسعه ارتباطات، متوقف به تصمیمات ملی نشویم

    برای توسعه ارتباطات، متوقف به تصمیمات ملی نشویم

    استاندار خراسان جنوبی خطاب به سفیر قرقيزستان در ایران ، از ضرورت توسعه تعاملات گفت و متذکر شد: برای توسعه ارتباطات، متوقف به تصمیمات ملی نشویم. وی تأکید کرد: خروجی این اتفاق، انتفاع هر دو کشور را به همراه دارد. استاندار ضمن ابراز خرسندی از حضور سفیر قرقیزستان در خراسان جنوبی، گفت: سی امین سالگرد