• صدور ۷۸ هزار و ۹۰۱ مجوز استخدام دستگاه‌های اجرایی

    صدور ۷۸ هزار و ۹۰۱ مجوز استخدام دستگاه‌های اجرایی

    میثم لطیفی در جلسه امروز یکشنبه هیات دولت که به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد در گزارشی از روند اجرایی شدن تاکیدات رئیس‌جمهور برای اجرای عدالت در جذب و استخدام کارکنان دولت گفت: برای ایجاد فرصت برابر جذب در دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از ورود انبوه نیروها بدون رقابت، در دو سال