• نیروهای مسلح یکی از مهم ترین ارکان پایداری هر نظام و حکومتی است

    نیروهای مسلح یکی از مهم ترین ارکان پایداری هر نظام و حکومتی است

      به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بشرویه؛  علی زاده با اشاره به اینکه اگر نگاه تاریخی بخواهیم داشته باشیم باید برگردیم به دوران حضرت علی (ع) در جنگ صفین وقتی در مقابل جنگ تبلیغاتی قرار گرفتند امام را مجبور به تصمیماتی کردند و در دوران امام حسن مجتبی(ع) هم نیروهایشان شرایط را به دورانی